Управління молоді та спорту
м. Суми, вул.Першотравнева,29
телефон-факс – 61-09-69
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

https://www.facebook.com/sport.molod.sumy

 

Розпорядок роботи: понеділок - четвер – з 8.00 до 17.15;
п’ятниця – з 8.00 до 16.00;
обідня перерва – з 12.00 до 13.00;
вихідні дні: субота, неділя.

РІШЕННЯМ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ЗАТВЕРДЖЕНО ОБЛАСНУ ЦІЛЬОВУ ПРОГРАМУ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ НА 2022-2026 РОКИ

22 грудня 2021 року рішенням Сумської обласної ради 8 скликання затверджено основний документ у напрямку розвитку системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді Сумщини - Обласну цільову програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2022-2026 роки.

У 2020 році закінчився термін дії Обласної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2020 роки. Аналіз її реалізації показав високу ефективність, потребу та актуальність серед молоді області. З урахуванням попиту на впровадження дієвих механізмів підтримки молодіжних ідей, ініціатив, проєктів та заходів, ураховуючи пріоритети державної молодіжної політики у напрямку розвитку системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді, зважаючи на положення Указу Президента України від 18.05.2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», постанови Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 673 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 932 «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки», в області було розроблено та прийнято Обласну цільову програму національно-патріотичного ви-ховання дітей та молоді на 2022-2026 роки (далі – Програма).

Метою Програми є удосконалення та розвиток у Сумській області системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді, забезпечення дієвої міжгалузевої та міжсекторальної взаємодії усіх учасників процесу національно-патріотичного виховання, спрямованої на формування та утвердження української громадянської ідентичності на основі єдиних суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність) і загальнолюдських цінностей, принципів любові і гордості за власну державу та рідний край, її історію, мову, здобутки та досягнення.

З метою раціонального використання ресурсів Програма передбачає концентрацію зусиль за такими пріоритетами:

Пріоритет 1. Формування української громадянської ідентичності - здійснення заходів, спрямованих на впровадження та утвердження суспільно-державних (національних) цінностей, розвитку громадянської ідентичності на-селення України.

Пріоритет 2. Військово-патріотичне виховання - здійснення заходів, спрямованих на формування у громадян готовності до захисту України, гро-мадського сприяння безпеці та обороні України та підвищення престижу військової і спеціальної державної служби.

Пріоритет 3. Формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання - здійснення заходів, спрямованих на розвиток цілісної системи національно-патріотичного виховання, формування моделі історичної пам’яті, забезпечення інформаційного супроводу та форму-вання якісного контенту національно-патріотичної спрямованості.

Пріоритет 4. Підтримка та співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо на-ціонально-патріотичного виховання.

Процес виконання Програми передбачає здійснення комплексу експерт-но-аналітичних, організаційних, впроваджувальних і підсумкових оціночних заходів із застосуванням принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

При цьому, з метою забезпечення принципу прозорості та відкритості під час планування та використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію молодіжної політики як в обласному, так і місцевих бюджетах, головні розпорядники бюджетних коштів щороку забезпечують формування, затвердження та оприлюднення календарних планів заходів та проєктів у молодіжній сфері.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених у галузі рішенням обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік та інших, не заборонених законодавством джерел. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми, становить 7 974,7 тис. гривень, з них кошти обласного бюджету – 7 974,7 тис. гривень.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у таблиці.

Ресурсне забезпечення Програми

тис. гривень

Обсяг коштів, які

пропонується залучити на виконання Програми

По роках

Усього витрат на виконання Програми

2022 рік

2023 рік

2024 рік

2025 рік

2026 рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

1450,0

1496,7

1606,4

1649,5

1772,1

7974,7

обласний бюджет

1450,0

1496,7

1606,4

1649,5

1772,1

7974,7

Співрозробниками та співвиконавцями програми є Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, управління культури Сумської обласної державної адміністрації, КУ СОР «Сумський обласний центр відпочинку, оздоровлення, туризму та військово-патріотичного виховання», КЗ СОР Обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, інститути громадянського суспільства.

Програму розроблено не лише з урахуванням пропозицій відповідних структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, але й інститутів громадянського суспільства, координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Сумській обласній державній адміністрації.

Пріоритети Програми, що в цілому відповідають загальнодержавним, передбачають розвиток системи національно-патріотичного виховання  дітей та молоді в першу чергу в громадах області. Зокрема в рамках програми передбачено підтримку відповідних проєктів та заходів в громадах області, навчання та підготовка фахівців в громадах області.

Реалізації заходів проєкту Програми дозволить, відповідно, активізувати співпрацю та скоординовану взаємодію суб’єктів національно-патріотичного виховання, підвищить рівень зацікавленості дітей та молоді області у проведення та участі у відповідних проєктах та заходах, спрятиме формуванню національної свідомості та української ідентичності молодого покоління.  Відповідні програми передбачені до розробки, прийняття та реалізації на місцевому рівні за рахунок коштів місцевих бюджетів в межах виділених асигнувань, що відображено у таблиці заходів проєкту Програми.

Як зазначалося вище Програму розроблено не лише з урахуванням пропозицій відповідних структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, але й інститутів громадянського суспільства, координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Сумській обласній державній адміністрації. Зокрема проєкт програми неодноразово розглядався під час засідання координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Сумській обласній державній адміністрації, а протоколом засідання від 14.09.2021 проєкт Програми було одноголосно схвалено та рекомендовано до подання на розгляд Сумською обласною радою (копія протоколу додається).

З текстом Програми можна ознайомитися у прикріпленому додатку (переглянути).